Dějiny prostituce

11. prosince 2005 v 21:37 | Kamila |  Číslo 8 - Prostituce
"Respektuji a ctím prostitutku, která ovládá říši sexuality, kam je mužům dovoleno vejít, jen když zaplatí. Ženy ze středních vrstev snižují prostitutky na ubohé oběti zasluhující laskavou pomoc a chovají se tudíž arogantně, samolibě a lživě."

Camille Paglia

Na úvod:
PROSTITUT/KA:
slovo římského původu, které označuje někoho, kdo se vystavuje kritice a nebo toho, kdo vystavuje své pohlavní orgány. V souvislosti s prodejem sexu se však začalo používat až v pozdním středověku.
Prostituce jako sociální fenomén prostupuje dějinami lidstva od nepaměti. Byla považována jak za instituci pozitivní, tak i negativní, neboť v různých dobách a různých kulturách bylo, je a bude akceptování sexu mimo rodinný rámec odlišné.
Prostituce prostoupila za dobu své existence mnoho oblastí lidské kultury. Oblast uměleckou, sociální (tu samozřejmě nejmarkantněji), mytologickou, ze které pravděpodobně vzešla, a v posledních padesáti letech začala mohutně pronikat i do sféry politické, a to díky ženskému hnutí.

Prostituce není pojmem jednostranným. Byla brána jako symbol hříchu, ale i jako záruka upevnění manželského svazku. Ve všech společenstvích totiž neexistuje teorie bipolárního pojetí ženství: Madona x prostitutka.
Pokusím se zde o nastínění základních faktů o tomto prastarém, nikoliv však nejstarším řemesle, pojednávajících o různých obdobích lidské historie a různých kulturních společenstvích. Doufám, že tím napomohu k vytvoření alespoň rámcové představy o tomto zajímavém a vskutku tradičním řemesle.
dějiny prostituce
stručná historie řemesla
Šanchat.
Je pravděpodobné, že se prostituce vyvinula z náboženských představ a rituálů, konaných na oslavu bohyně plodnosti. Ta měla, zvláště ve starověkých civilizacích jako byla Mezopotámie, Sumer či Babylon, ústřední postavení mezi bohy. Z historických pramenů víme o existenci kněžek několika bohyň. V Eposu o Gilgamešovi to byly kněžky mezopotamské bohyně plodnosti Ištar, v Sumeru bohyně Inany a v Izraeli Aštary. Římský termín později sloučil všechny východní bohyně pod názvem Magna Mater, tedy Velká matka. V Egyptě neexistovala žádná takto mocná bohyně, a tak byly kněžky jednoduše pokládány za manželky ústředního boha Amona. Z Egypta se také dochoval jeden velmi důležitý a zajímavý písemný pramen - několik povídek o prodeji sexu. Uctívání těchto bohyň nám dokládají i četné prameny archeologické.
Dalším zdrojem informací je Bible. Zajímavé informace se dozvíme v knize Mojžíšově, velmi podstatná je také legenda o Adamově první ženě Lilith, která byla považována za padlého anděla a Satanovu nevěstu. Této pocty dosáhla tím, že se odmítala s Adamem milovat v misionářské poloze. Za to byla odsouzena k věčnému zatracení, žila v jeskyni, kde obcovala s démony a porodila mnoho dcer. Lilith je pokládána za zrcadlový obraz Panny Marie a stala se oblíbenou postavou současného feministického hnutí.
V Řecku je za otce sexuálního průmyslu považován Solón. Již v 6. století před Kristem zde byla prostituce dokonale organizována a pod kontrolou státu. V 5. století př.n.l bylo v Korintu registrováno 1000 prostitutek na 30 000 obyvatel, což znamená, že prostitutkou zde byla každá 30. žena. V helénistickém období se setkáváme s s dobře řízenými nevěstinci a chrámovou prostitucí. Zprávy o prostitutkách nalezneme v indických védách, které již v roce 1000 př.n.l. obsahují jejich detailní popis a jiné konkrétní informace. V posledních stoletích před Kristem existovalo v sanskrtu 300 různých označení pro lehkou ženu.
Z mýtu o Romulovi a Removi se dozvídáme, že oba chlapci byli vychováni jistou Larentií, která se živila prodejem vlastního těla "v domě s dalšími ženami". První římský nevěstinec tedy existoval dříve než město samo. V době římského císařství pak prostituce zcela ztrácí na diskrétnosti a vzkvétá sexuální volnost. Téměř neznámý je potom písemný dokument z druhého století našeho letopočtu, kterým je řecky psaný fragment Evangelia podle Marie Magdaleny, zřejmě nejznámější prostitutky v dějinách lidstva.
Ve středověku, konkrétně ve 14. a 15. století, má prostituce lepší podmínky a větší rozsah než kdykoliv předtím i potom. Současně nastupuje kulturní diferenciace. V 15. století měla Paříž 100 000 obyvatel, z toho 6000 prostitutek. Dokonce byla založena i Pařížská federace nevěstek, která čítala 4000 členek a podle různých pramenů je pravděpodobné, že se přibližně každá pátá Pařížanka prodávala. Prostitutky dokonce pekly pečivo pro chudé a na sv. Valentýna předávaly králi květiny. Ve středověké Evropě byly lehké ženy také prvními sportovkyněmi - běhaly, skákaly a soutěžili, což si počestné ženy nemohly dovolit.V 15. století také začíná boj proti prostituci, ale o tom až později.
Spolu s prostitucí se také šířily nemoci - 1. případ syfilis byl v Neapoli zaznamenán roku 1495. To byl také jeden z hlavních důvodů, proč nastal na přelomu 15. a 16. století tak veliký obrat v postoji k ní. Prostitutky byly krutě trestány řezáním uší, či vyhnáním bičem za hradby města. Veřejný posměch na veřejném místě byl trestem nejmírnějším. Tento náhlý zvrat přišel spolu s reformací morálky a strachem z pohlavních nemocí. V pozdním středověku byly také zakládány tzv. Magdalénské domovy, o kterých bude řeč později.
Renesance byla dobou sexuálního obrození. Nejvýznamnějšími postavami z oboru se staly kurtizány, které stávaly modelem malířům, byly vzdělané, velmi drahé a velmi zběhlé v umění erotiky. Tyto ženy byly významné po celé 17. století. Pro století 18. pak byly typické sexuální experimenty, výrazně inspirované Tichomořím. Údajně byly spjaty s hledáním vlastní identity. Byla to stejná doba, kdy japonské prostitutky páchaly harakiri z nešťastné lásky k samurajům.
Ve století 19. bylo prostitucí inspirováno mnoho umělců různých odvětví, a ta zažila nový rozmach, o nějž se přičinili kupodivu hlavně lékaři. Ti totiž tvrdili, že muž by měl provozovat sex každý 4. den, ale žena nejvýše jednou měsíčně. 80. léta 19. století zažila nástup nové generace prostitutek, a to kabaretních a barových, které zatlačily klasické nevěstince do pozadí. Konec století se však znovu vyznačoval bojem za mravnost a proti pohlavním chorobám. Jako celosvětová norma byly zavedeny pravidelné lékařské prohlídky lehkých žen kvůli obrovskému rozmachu syfilis (v Praze například jednou za 14 dní), což jejich počet výrazně snížilo. Roku 1899 se stal střediskem sexuálního průmyslu Singapur, dalšími centry byla Asie či africké Nairobi.
Období od přelomu století do 30. let století 20. je jiným termínem označováno jako období "migrace osamělých mužů" za výdělkem do Ameriky a jiných zemí. V Americe byly jedněmi z prvních evropských imigrantek právě prostitutky.
2. světová válka byla v Japonsku dobou propagace prostituce, hitlerovské Německo ji naopak tvrdě kontrolovalo. V 70. letech, spolu s nástupem 2. vlny feminismu na západě, se začaly objevovat hrozivé autobiografie korejských prostitutek, které za války sloužily Japoncům. Tyto dívky a ženy měly denně kolem 40ti zákazníků, čekajících ve frontách před jejich stany, a hodinovou pauzu na oběd. V roce 1943, s objevením léčebných účinků penicilinu, upadá morálka rapidně znovu. V 60tých letech pak prostituce a nevázaný sexuální život prožily novou renesanci ve formě hnutí hippies a druhé vlny feminismu, která více než kdy předtím hlásala osvobození ženy, jehož součástí byla i antikoncepce a spolu s ní i větší sexuální svoboda. V 80tých letech bylo 60% prostitutek se svou prací spokojeno. No, a léta 90. proběhla ve znamení migrace prostitutek za vyššími příjmy, call girls, nabízejících sex po telefonu a elegantních "společnic" s mnohatisícovými příjmy.
Po prvotním odkopnutí a opovržení se prostituce začala opět sbližovat s feminismem, který se ve své třetí vlně stal podstatně liberálnějším.
Snad by ještě stálo za zmínku, že v Hollywoodu bylo mezi lety 1913 a 1990 natočeno 388 filmů, kde prostituce byla ústředním tématem. V 90. letech byl také založen Mezinárodní výbor pro práva prostitutek (ICPR) se sídlem v Ženevě.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Vítek Vítek | E-mail | 2. ledna 2006 v 17:39 | Reagovat

ve článku je nepřesnost - nacistické Německo sice prostituci tvrdě potíralo, ale v KL byl nucený výběr mezi vězenkyněmi, které byly nuceny k prostituci pro vojáky i v táborových bordelech. ženy byly potom obvykle vražděny vězeňskými "lékaři".

2 ER ER | 14. ledna 2006 v 14:02 | Reagovat

díky za info

3 pecka pecka | 19. července 2006 v 3:14 | Reagovat

jen taková hnidopišská poznámka k počtům na začátku článku: 1000 prostitutek na 30 000 obyvatel ve starověkém korintu při normální struktuře populace znamená, že prostitutkou zde byla asi každá 15.žena, ne každá 30.: druhou část, přibližně polovinu z 30 000 obyvatel, totiž určitě tvořili muži, jejich potenciální zákazníci ;)

4 Tsože? Tsože? | 15. ledna 2007 v 13:09 | Reagovat

f38fdfe9121d57bfbe136077c5e9a682

<a href="http://haierv100.k903os.info/"> haierv100.k903os.info </a> http://ferieamburgo.ksjs93.info/ <a href="http://tazebao.k4r84d.info/"> tazebao.k4r84d.info </a>

<a href="http://poesiaallanonna.k903os.info/"> poesiaallanonna.k903os.info </a> http://poesiapoesiadamorefrase.u03jow.info/ <a href="http://biciclettatandem.k4r84d.info/"> biciclettatandem.k4r84d.info </a>

<a href="http://soluzionehostinggestito.u03jow.info/"> soluzionehostinggestito.u03jow.info </a> http://lucidatura.k43sd3.info/ <a href="http://squillovoip.ksjs93.info/"> squillovoip.ksjs93.info </a>

<a href="http://luganoescortaccompagnatrice.ksjs93.info/"> luganoescortaccompagnatrice.ksjs93.info </a> http://oroscopogiocoaffinitacoppia.edeuj84.info/ <a href="http://immaginecagnolino.ksjs93.info/"> immaginecagnolino.ksjs93.info </a>

<a href="http://hoteldonatellopadova.bid99df.info/"> hoteldonatellopadova.bid99df.info </a> http://volipernuovazelanda.l9u3jc.info/ <a href="http://annunciotransexmilano.nh94h9.info/"> annunciotransexmilano.nh94h9.info </a>

<a href="http://agriturismoronchis.edeuj84.info/"> agriturismoronchis.edeuj84.info </a> http://rintracciodeidebitori.j09j4r.info/ <a href="http://scaricamp3danielegroff.k094fv.info/"> scaricamp3danielegroff.k094fv.info </a>

<a href="http://casavacanzatrentinoaltoadige.u03jow.info/"> casavacanzatrentinoaltoadige.u03jow.info </a> http://bertamaggiore.j09j4r.info/ <a href="http://lacomunicazionetecnica.k43sd3.info/"> lacomunicazionetecnica.k43sd3.info </a>

<a href="http://modabimbiit.edeuj84.info/"> modabimbiit.edeuj84.info </a> http://adslconfronto.j09j4r.info/ <a href="http://esempioaccess.edeuj84.info/"> esempioaccess.edeuj84.info </a>

467744c73f34e7a6a41360de51d405cf

5 monísekk monísekk | 18. dubna 2007 v 7:07 | Reagovat

kde tohle vsechno beres?

6 Limbo Limbo | 26. června 2008 v 15:13 | Reagovat

Spojení feminismu a prostituce, zajímavé. Znamená to, že všechny ženy jsou opravdu děvky a zajímá je jen co za to dostanou - a řeči o "svobodě" jsou prázdné fráze? Protože proč by jinak s druhou vlnou feminismu rostla prostituce? Prostitutky to nedělají kvůli svobodě, ale pro prachy. Jo, a je to pro ně poměrně často dost nebezpečné a ponižující.

7 daemonika daemonika | 18. listopadu 2008 v 17:21 | Reagovat

2 Limbo:

tvoj uhol pohladu je tiez zaujimavy a samozrejme, ze bez sexistickych poznamok by sa nezaobisiel.

co takto zamysliet sa nad tym, ze kym zeny nemali rovnake prava, mali to tazke. a ake tazke to museli mat zeny-sexworkerky v tom obdobi? no ja si to neviem ani predstavit a na vojnove obdobie ani nechcem mysliet.

staci mi stretavanie sa s nazormi ludi dneska o tomto povolani.

a quest.: nepatri medzi zakladne ludske prava a slobody i pravo na slobodny vyber povolania?

no a dotaz na vyvratenie Tvojho nazoru, ze to robia iba pre prachy... Co ak to robia, lebo ich to bavi?

freedom must be everywhere!!!

8 KeFy KeFy | Web | 23. listopadu 2009 v 15:05 | Reagovat

Já si osobně myslím, že by prostituce měla být povolena... dohlížel by na třo stát a byla by menší možnost aby prostitutky  byly ničené a ,,kradené"

9 Kat Kat | 6. července 2010 v 12:03 | Reagovat

A mohl by vybírat za to konečně daně!

10 hanna hanna | 19. ledna 2017 v 19:40 | Reagovat

[9]: dane? jasne. Patris asi mezi ty kteri by chteli nejlip zadarmo. uvedom si ze je to prace kterou delaji zeny casto i matky prave pro ty penize - ikdyz je to prace nekdy zajimava sam bys to za smesny penize s cizimi lidmi ani jako chlap urcite delat nechtel. Takze az budes touzit starej osklivej tlustej a smradlavej urcite bude fer kdyz ti da krasna mlada holka za padesatikacku a prispeje ti jeste na duchod.

11 hanna hanna | 19. ledna 2017 v 19:41 | Reagovat

wow dobry clanek:)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama